Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Quy tac ung xu cua giao vien

Lượt xem:146|Tải về:1|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Phòng gd&Đt SiMACaiTrường THCS xã Cán Hồ Cộng hòa xã hội chủ nghia Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcQuy tắcxử văn hóa của cán bộ, giao viên, nhân viênĐiều 1: Đối tượng và phạm vi áp dụng:Đối tượng:Quản lí, giáo viên, nhân viên trường THCS xã Cán Hồ.Phạm vi áp dụng:Trong trường THCS xã Cán Hồ.Điều 2: Về trang phục và thơi gian làm việc:Quy tắc ứng xử trong việc thực hiện những yêu cầu về trang phục:Trang phục phải đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng, chỉnh tề đĩnh đạc.Trang phục không lòe loẹt, rườm rà, không gây ra phản cảm.Quy tắc ứng xử trogn việc thực hiên thời gian làm việc:Đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu về giờ làm việc.Xử lí các vân đề phát sinh ảnh hưởng đến việc thực hiện đúng giờ làm việc phải chân thành, nghiêm khắc nhưng không nặng nề, thô lỗ.Điều 3: Về chào hỏi, xưng hô xã giao:Quy...