/2

Quy tac ung xu cua giao vien

Upload: HoaHongVang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 264|Tải về: 1

Phòng gd&Đt SiMACaiTrường THCS xã Cán Hồ Cộng hòa xã hội chủ nghia Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcQuy tắcxử văn hóa của cán bộ, giao viên, nhân viênĐiều 1: Đối tượng và phạm vi áp dụng:Đối tượng:Quản lí, giáo viên, nhân viên trường THCS xã Cán Hồ.Phạm vi áp dụng:Trong trường THCS xã Cán Hồ.Đi

[Ẩn quảng cáo]