Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/11

Quy tắc ứng xử trường THCS thị trấn Phố Lu

Lượt xem:215|Tải về:0|Số trang:11 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GD&ĐT BẢO THẮNGTRƯỜNG THCS TT PHỐ LUSố: ...../QĐ-THCSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcPhố Lu, ngày 25 tháng 10 năm 2010QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy định Quy tắc ứng xử văn hóa của CBGV, NV Trường THCS thị trấn Phố LuHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN PHỐ LUCăn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường Trung học, được quy định tại Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013; Căn cứ văn bản 1471/BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích...