/11

Quy uoc Don vi van hoa

Upload: HoaHongVang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 284|Tải về: 0

ubnd Phường Quang Trung Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trường THCS Quang Trung Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ------------------o0o------------------- Vinh, Ngày 4 tháng 10 năm 2005 bản quy ước xây dựng đơn vị văn hoá.Đơn vị : Trường THCS Quang Trung.* Đặc điểm nhà trường. Được thành lập từ năm 1981-Trường THCS Quang Trung tách ra từ trường PTCS vào năm 1987 và chuyển sang học tại trường PTCS Quang Trung 2 cũ - Đến năm 2000 trường được tiếp nhận cơ sở từ trường Tiểu học Quang Trung.Trong suốt 20 năm thành lập xây dựng và phát triển mặc dù trường gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng nhà trường luôn phấn đấu đạt trường tiên tiến . Năm học 2005-2006 trừơng có 42 cán bộ công nhân viên (trong đó có 29 nữ ); cán bộ quản lý :2; Bộ phận hành chính :8 ;Giáo viên: 32;Chi bộ...