/1

Quyet dinh cham dut hop dong lao dong

Upload: TuCas.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 626|Tải về: 0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁITRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠMSố: 191/QĐ-CĐSPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcYên Bái, ngày 01 tháng 11 năm 2011QUYẾT ĐỊNH       Về việc chấm dứt hợp đồng lao động  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI           Căn cứ Điều lệ trường cao đ

[Ẩn quảng cáo]