/5

Quyet dinh cua Thu tuong chinh phu ve che do DV can bo doan truong hoc

Upload: HoaHongVang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 641|Tải về: 1

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 106/2004/QĐ-TTg  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----- o0o -----Hà Nội , Ngày 11 tháng 06 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦPhê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khănvùng bãi ngang ven biển và hải đảoTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn

[Ẩn quảng cáo]