Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Quyết định thành lập ban chấm thi NLGV

Lượt xem:143|Tải về:2|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

UBND HUYỆN SA PACỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG GD&ĐTĐập lập - Tự do - Hạnh phúcSố:.10/QĐ-PGD&ĐT.Sa Pa, ngày 21 tháng 01 năm 2011QUYẾT ĐỊNHThành lập Ban chấm Sáng kiến, kinh nghiệm và bài thi năng lực giáo viên dạy giỏi cấp huyện THCS năm học 2010 - 2011TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SA PACăn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa về việc ban hành quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa;Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;Thực hiện Kế hoạch số 924/KH-PGD&ĐT ngày 26/11/2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức...