/3

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI VÀ SAO NHI ĐỒNG; THÀNH LẬP BCN CÁC CLB

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1437|Tải về: 13

PHÒNG GD&ĐT CÙ LAO DUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 A Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số: /QĐ-THAT2A An Thạnh 2, ngày tháng năm 2010QUYẾT ĐỊNHVề việc Thành lập Ban phụ trách đội và sao nhi đồngnăm học 2010-2011 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 2 ACăn cứ Điều 27, điều 31 điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);Căn cứ Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; Căn cứ chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo Cù Lao Dung;Căn cứ vào kế hoạch năm học 2010-2011 của trường TH An Thạnh 2A.Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng nhà trường;QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Phụ trách đội và sao nhi đồng năm học 2010-2011, trường tiểu học An...