/48

RÈN KĨ NĂNG VẬT LÍ 11_5 (Dành cho ... HS khá giỏi)

Upload: ThiNguyenduy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 187|Tải về: 0

Câu 1 ( Câu hỏi ngắn) Cho hệ thống như hình vẽ. Nam châm chuyển động lên phía trên theo phương thẳng đứng, xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây. Dưới tác dụng của lực từ, vòng dây có thể chuyển động theo chiều nào ? Đáp án: -Từ trường do nam châm sinh ra đi qua vòng dây sẽ tạo ra một từ thông qua vòng dây. -Khi nam châm ra xa vòng dây, số đường sức qua tiết diện vòng dây là giảm  từ thông qua vòng dây có độ lớn giảm dần và trong vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng Ic. -Dựa vào định luật Len – xơ ta thấy: Ic sinh ra từ trường có cảm ứng từ c cùng chiều với . -Theo quy tắc vặn đinh ốc , ta suy ra chiều dòng điện Ic có chiều như hình vẽ. -Dòng điện cảm ứng Ic khiến vòng dây có tác dụng như một nam châm mà mặt trên là mặt Nam, mặt dưới là mặt Bắc. Do đó, vòng dây bị nam châm hút. Vậy vòng dây có thể chuyển động lên phía trên. Câu 2 ( Câu hỏi ngắn) Một thí nghiệm được bố trí như hình vẽ Hãy xác định chiều dòng điện cảm ứng trong mạch C khi cho con chạy biến trở đi xuống. Đáp án: Chiều dòng điện cảm ứng trong mạch C như hình vẽ : Câu 3 ( Câu hỏi ngắn) Một nam châm đưa lại gần vòng dây như hình vẽ. Hỏi dòng điện cảm ứng từ trong vòng dây có chiều như thế nào và vòng dây sẽ chuyển động về phía nào ? Đáp án: Chiều BC và hướng của chuyển động khung dây như hình vẽ : Câu 4 ( Câu hỏi ngắn) Một vòng kim loại treo trên sợi dây mảnh, song song với mặt cắt của một cuộn dây. Cuộn dây được mắc vào mạch điện như hình vẽ : Khi khóa K đóng chỉ trong vòng kim loại xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều như thế nào và vòng kim loại chuyển động ra sao ? Đáp án:  tăng . Câu 5 ( Câu hỏi ngắn) Dùng định luật Len-xơ xác định chiều dòng điện cảm ứng trong khung dây dẫn trong các trường hợp sau: a) Thanh nam châm rơi đến gần khung dây, sau đó đi qua khung dây và rơi ra xa khung dây. b) Con chạy của biển trở R di chuyển sang trái c) Đóng khoá K d) Khung dây ban đầu trong trường hình vuông, sau đó được kéo thành hình chữ nhật ngày càng dẹt đi. e) Đưa khung dây ra xa dòng điện f) Giảm cường độ dòng điện trong ống dây.  Đáp án: Học sinh tự giải Câu 6 ( Câu hỏi ngắn) Hai vòng dây dẫn tròn cùng bán kinh đặt đồng tâm, vuông góc với nhau. Vòng 1 có dòng điện có cường độ I đi qua. Khi giảm I thì trong vòng 2 xuất hiện dòng điện cảm ứng không ? Nếu có thì xác định chiều dòng điện cảm ứng trong hình. Đáp án: Không xuất hiện dòng điện cảm ứng vì từ thông qua 2 vòng luôn luôn bằng không. Câu 7 ( Câu hỏi ngắn) Một cuộn dây phẳng có 100 vòng, bán kính cuộn dây là 0,1m. Cuộn dây được đặt trong từ trường đều, mặt phẳng cuộn dây vuông góc với các đường cảm ứng từ. Lúc đầu cảm ứng từ của từ trường có giá trị 0,2T. Cuộn dây có điện trở là r = 2,1Tìm suất điện động cảm ứng trung bình trong cuộn dây và dòng điện chạy trong cuộn dây nếu trong khoảng thời gian 0,1s : a)Cảm ứng từ của từ trường tăng đều đặn lên gấp đôi. b) Cảm ứng từ của từ trường giảm đều đặn đến 0. Đáp án: a) Trường hợp 1 : -Ta có : 1 = BS ; 2 = 2BS 2 - 1 = BS. S = πR2 = 3,14.0,12 = 0,0314(m2) Δ = 0,2 . 0,0314 = 6,28.10-3 (Wb) -Suất điện động cảm ứng : C = N. = 100. = 6,28V. -Dòng điện chạy trong cuộn dây là : I = = ≈ 3A. b) Trường hợp 2: -Ta có : 1 = BS ; 2 = 0  Δ = 2 - 1 = - BS. S = πR2 = 3,14.0,12 = 0,0314 (m2)  Δ = - 0,2.0,0314 = 6