/12

Rèn kỹ năng đọc và phân tích bản đồ

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 424|Tải về: 7

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAKRÔNGTRƯỜNG TRUNG CƠ SỞ HƯỚNG HIỆP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.ĐỀ TÀI:RÈN KỸ NĂNG ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ LỚP 7TỔ: XÃ HỘI.HỌ VÀ TÊN: HỒ THỊ THU HIỀN.CHỨC VỤ: GIÁO VIÊNNĂM HỌC: 2009-2010RÈN KỶ NĂNG ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT

[Ẩn quảng cáo]