/12

Rèn kỹ năng đọc và phân tích bản đồ

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 271|Tải về: 6

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAKRÔNGTRƯỜNG TRUNG CƠ SỞ HƯỚNG HIỆP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.ĐỀ TÀI:RÈN KỸ NĂNG ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ LỚP 7TỔ: XÃ HỘI.HỌ VÀ TÊN: HỒ THỊ THU HIỀN.CHỨC VỤ: GIÁO VIÊNNĂM HỌC: 2009-2010RÈN KỶ NĂNG ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNGMƯA TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ LỚP 7 I. ĐẶT VẤN ĐỀ. Năm học 2007 - 2008, là năm thứ 6 thực hiện đổi mới chương trình phổ thông. Cụ thể là đổi mới chương trình sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy và đổi mới kiểm tra đánh giá…. Xoay quanh vấn đề đổi mới phương pháp nhiều cuộc hội thảo đã được tổ chức bởi vì đổi mới phương pháp giảng dạy là trọng tâm của đổi mới giáo dục. pháp dạy học được đổi mới theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập...