/6

rèn kỹ năng sống cho hoc sinh

Upload: LeThuy.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 273|Tải về: 3

MẤY VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNGỞ TRƯỜNG THCS1. Giới hạn vấn đề:- Đối tượng: học sinh trường THCS- Phạm vi: các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (không bàn đến việc tích hợp vào các môn học)- Chú trọng thực tế, không nặng về lí luận. - Những vấn đề nêu ra theo hướng mở, không mang bất cứ tính áp đặt nào; có tính khả thi, tuỳ từng hoàn cảnh cụ thể của nhà trường mà vận dụng.- Bình luận và một cách tiếp cận khác so với một trong những nội dung tài liệu Đổi mới phương pháp trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, mục 3.4. Giáo dục kĩ năng sống (được giới thiệu và thảo luận tại lớp tập huấn này)- Gắn với Phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.2. Mục đích của việc giáo dục kĩ năng sống- Đáp ứng mục...