rung chuong vang lop 4-5

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1154|Tải về: 16

12/6/2010rung chuông vàngTrường tiểu học Quảng HợpQuảng Hợp, ng�y 18 tháng 11 năm 2010Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11BAN CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNHTrưởng ban cố vấn: Bïi Xu©n Yªn - Hiệu trưởngPhó ban: Vâ Xu©n Nghi : - Phó Hiệu trưởngSoạn thảo: - Phan TiÕn L©m - TPT §éi - TrÇn C«ng Trang – GV Tin häc

12/6/2010
rung chuông vàng
Trường tiểu học Quảng Hợp
Quảng Hợp, ng�y 18 tháng 11 năm 2010
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
BAN CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH
Trưởng ban cố vấn: Bïi Xu©n Yªn - Hiệu trưởng
Phó ban: Vâ Xu©n Nghi : - Phó Hiệu trưởng
Soạn thảo: - Phan TiÕn L©m - TPT §éi
- TrÇn C«ng Trang – GV Tin häc
Dẫn CT: Phan TiÕn L©m - TPT §éi
Cùng với sự tham gia giúp đỡ của các thầy cô giáo trong nhà trường để hoàn thành chương trình này.
Xin chân thành cảm ơn!
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
THỂ LỆ CUỘC THI
Có tổng số 30 câu hỏi thuộc các lĩnh vực kiến thức: Toán,Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử - Địa lí, Âm nhạc, Mĩ thuật,… và rèn luyện kĩ năng sống.
Thí sinh tham dự sẽ ghi câu trả lời vào bảng, thời gian suy nghĩ và ghi câu trả lời là 10 giây. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm.
Thầy cô cứu trợ học sinh trong trường hợp số thí sinh trên sàn thi đấu dưới 10 em. Thí sinh cuối cùng thi đấu được sử dụng phao cứu trợ và chỉ được cứu trợ 01 lần duy nhất trong trường hợp trả lời từ câu 20 trở đi.
Căn cứ vào số điểm của mỗi thí sinh, Ban tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì vµ 2 gi¶i Ba

1
2
3
4
11
10
9
8
7
13
14
15
16
17
18
bảng câu hỏi
5
12
19
20
25
24
23
22
6
21
30
29
28
27
26
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Đức tính nào cần có
ở một người học sinh?
Câu 01
KN Sống
A. Chăm chỉ
B. Tự chủ
C. Sáng tạo
D. Tất cả các đức tính trên
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Câu 02
Địa lí
A. 51
B. 52
C. 53
D. 54
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Câu 03
T.Việt
A. Mở bài và thân bài
B. Mở bài và kết bài
C. Thân bài và kết bài
D. Mở bài, thân bài và kết luËn
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Công thức tính
diện tích hình chữ nhật là:
Câu 04
Toán
A. S = a x b
B. S = (a x h):2
C. S = a x a
D. S = (a + b) x h:2
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Câu 05
Địa lí
A. Lào
B. Thái Lan
C. Nhật bản
D. Hàn Quốc
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Chữ số 5 trong số 25131
thuộc hàng nào?
Câu 06
Toán
A. Hàngchục
B. Hàng trăm
C. Hàng đơn vị
D. Hàng nghìn
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
A. 1945
B. 1930
C. 1911
D. 1954
CHÚC MỪNG CÁC EM !
Câu 07
Lịch sử
Tàu La-tu-sơ Tơ-rê-vin
Rung Chuông Vàng
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C
A. Các bô níc
B. Ni tơ
C. Ô xi
CHÚC MỪNG CÁC EM !
Câu 08
Khoa
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Mời các em xem tranh.
Bức tranh do ai vẽ?
Câu 09
Mĩ thuật
A. Tô Ngọc Vân
B. Nguyễn Đỗ Cung
C. Bùi Xuân Phái
D. Lê Duy Ứng
Thiếu nữ bên hoa huệ
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C
Câu 10
Địa lí
A. Đồng bằng Nam Bộ (§B S«ng Cöu Long)
B. Đồng bằng Bắc Bộ
C. Đồng bằng Duyên hải Miền Trung
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C
Câu 11
ATGT
A. §i s¸t lÒ ®­êng bªn ph¶i
B. §i s¸t lÒ ®­êng bªn tr¸i
C. §i ë gi÷a ®­êng
CHÚC MỪNG CÁC EM !
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rung Chuông Vàng
10
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Ai được mệnh danh là
nhà canh tân, đổi mới đất nước ta?
Câu 12
Lịch sử
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
A. Nguyễn Trường Tộ
B. Hàm Nghi
C. Hoàng Hoa Thám
D. Phan Bội Châu
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Câu 13
Lịch sử
A. 3 - 2 - 1930
B. 2 - 9 - 1945
C. 5 - 5 - 1954
D. 30 - 4 - 1975
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
B. Em yêu trường em
C. Bông hồng tặng mẹ và cô
D. Những bông hoa những bài ca
A. Vui đến trường
Mời các em nghe và cho biết:
Bài hát vừa nghe có tên là gì?
Câu 14
Âm nhạc
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C
Câu “Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm
sao” thuộc kiểu câu nào dưới đây:
Câu 15
T.Việt
A. Ai - làm gì ?
B. Ai - Là gì ?
C. Ai - Thế nào ?
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Từ 3 chữ số 2; 8; 5 lập được số bé nhất
có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 2 là:
Câu 16
Toán
A. 582
B. 528
C. 825
D. 258
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Câu 17
Lịch sử
A. Đinh Bộ Lĩnh
B. Ngô Quyền
C. Lý Công Uẩn
D. Lê Lợi
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Khi đi học gặp suối nước to,
em nên xử lý như thế nào?
Câu 18
KN SỐNG
Chọn A, hoặc B, hoặc C
A. Em véi vµng qua suèi
B. §Õn nhµ b¹n ch¬i
C. §îi n­íc rót råi míi qua suèi
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Câu 19
Toán học
A. 999
B. 986
C. 988
D. 987
CHÚC MỪNG CÁC EM !
Rung Chuông Vàng
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Từ nào là từ láy trong các từ sau?
Câu 20
T.Việt
A. Tươi cười
B. Tươi tắn
C. Tươi tỉnh
D. Tươi tốt
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Cây gì tên gọi nghe đau
Chậu vàng bày Tết một màu đẹp sao?
Câu 21
Đố chữ
A. Đào
B. Mai
C. Quất
D. Roi
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Câu 22
§éi TNTP
A. Ngµy 3 -2 -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZ1930
B. Ngµy 26 - 3- 1931
C. Ngµy 15 - 5 - 1941
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Trịnh - Nguyễn phân tranh đã chọn con sông nào làm giới tuyến?
Câu 23
LÞch sö
A. S«ng Hång
B. S«ng Gianh
C.Sông Thạch Hãn
D. S«ng H­¬ng
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Câu 24
T.Việt
A. Bµ
B. ThÇy
C. C«
D. Ng­êi
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Câu 25
Âm nhạc
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chọn A, hoặc B, hoặc C
Câu 26
Tiếng Việt
A. Bản án chế độ thực dân pháp
B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
C. Th­ göi häc sinh nh©n ngµy khai tr­êng
9/1945 cña B¸c Hå
Rung Chuông Vàng
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Đoạn trích " Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không. công học tập của các em?" dược trích ở đâu?
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
CHÚC MỪNG CÁC EM !
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Người ta cắm 50 lá cờ trên một đường thẳng
theo thứ tự: xanh, đỏ, tím, vàng.
Hỏi là cờ cuối cùng có màu gì?
Câu 27
Toán
A. Màu tím
B. Màu xanh
C. Màu vàng
D. Màu đỏ
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Câu 28
Đội TNTP
Điền từ còn thiếu vào dấu …
CHÚC MỪNG CÁC EM !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Nông Văn Dền
(Kim Đồng)
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
CHÚC MỪNG CÁC EM !
Một trong những vị tướng tài ba của thế giới và là
người con của quê hương Quảng Bình. Ông là ai?
Câu 29
Lịch sử
Rung Chuông Vàng
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
CHÚC MỪNG CÁC EM !
Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D
Trung bình tuổi của Cô giáo chủ nhiệm và 27 học sinh
lớp 4B là 12 tuổi. Nếu không kể Cô giáo chủ nhiệm
thì tuổi trung bình của 27 bạn học sinh lớp 5C là 11 tuổi.
Hỏi Cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi?
Câu 30
Toán
A. 40 tuổi
B. 35 tuổi
C. 42 tuổi
D. 39 tuổi
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Bài giải
Tæng sè tuæi cña c« gi¸o vµ 27 häc sinh cña líp 4B lµ : (1+27) x 12 = 336 (tuæi)
Tuæi cña 27 häc sinh lµ:
27 x 11 = 297 (tuæi)
Tuæi cña c« gi¸o lµ: 336 - 297 = 39 (tuæi)
Đáp số: 39 tuổi
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
CHÚC MỪNG CÁC EM !
CÂU HỎI PHỤ
Em hãy cho biết chủ đề năm học 2010 – 2011
của Đội TNTP Hồ Chí Minh là gì?
Câu 31
Đội TNTP
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Thiếu nhi Việt Nam
Làm nghìn việc tốt
Dâng Đảng quang vinh
Mừng Đoàn vững mạnh
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
CHÚC MỪNG CÁC EM !
CÂU HỎI PHỤ
Trường TH Quảng Hợp được công nhận đạt chuẩn Quốc gia vào
năm nào ?
Câu 32
KN Sống
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
Năm 2008
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
CHÚC MỪNG CÁC EM !
CÂU HỎI PHỤ
EM HÃY ĐẾM XEM HÌNH BÊN CÓ BAO NHIÊU HÌNH VUÔNG
Câu 33
Toán
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rung Chuông Vàng
14 Hình vuông
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Dành cho khán giả
CHÚC MỪNG CÁC EM !
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Dành cho khán giả
CHÚC MỪNG CÁC EM !
Rung Chuông Vàng
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
[Ẩn quảng cáo]