/6

saccarozo, tinh bột

Upload: TuanAnhNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1212|Tải về: 4

Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết 9 + 10: Bài 6: I. Mục tiêu1. Về kiến thức.- Nắm và phân biệt được các loại cacbohidrat, biết được saccarozo thuộc loại di saccarit và tinh bột, xenlulozo thuộc loại polisaccarit.- Nắm được các trạng thái tồn tại của saccarozo, tinh bột và xenlulozo.- Nắm được các tính chất

[Ẩn quảng cáo]