Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

saccarozo, tinh bột

Lượt xem:698|Tải về:2|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày soạn:Ngày giảng:Tiết 9 + 10: Bài 6: I. Mục tiêu1. Về kiến thức.- Nắm và phân biệt được các loại cacbohidrat, biết được saccarozo thuộc loại di saccarit và tinh bột, xenlulozo thuộc loại polisaccarit.- Nắm được các trạng thái tồn tại của saccarozo, tinh bột và xenlulozo.- Nắm được các tính chất hoá, lí cơ bản của saccarozo, tinh bột và xenlulozo- Biết được cách sản xuất saccarozo và ứng dụng của saccarozo, tinh bột và xenlulozo 2. Về kĩ năng.- Vận dụng các kiến thức đã học giải thích được tính chất hoá học của saccarozo, tinh bột và xenlulozo- Giải được các bài tập liên quan đến saccarozo, tinh bột và xenlulozo đặc biệt là các bài tập về nhận biết 3. Về phát triển tư duy.- Rèn luyện khả năng suy luận, so sánh.- Rèn luyện khả năng dự đoán tính chất dựa vào cấu tạo.4. Về tình cảm thái độ- Tạo hứng thú học...