Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/84

Sách Mô Hình Toán Kinh Tế - ĐH Kinh Tế Quốc Dân

Lượt xem:1260|Tải về:61|Số trang:84 | Ngày upload:11/08/2012

Chương 1 SƠ LƯỢC VỀ MÔ HÌNH TOÁN §1 Các khái niệm cơ bản về mô hình toán 1 Mô hình toán kinh tế 2 Cấu trúc của mô hình toán kinh tế: § 2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÔ HÌNH 1 Đo lường sự thay đổi của biến nội sinh theo biến ngoại sinh: 2 Tính hệ số tăng trưởng: 3 Hệ số thay thế: § 3 VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MÔ HÌNH VÀO MỘT SỐ MÔ HÌNH KINH TẾ PHỔ BIẾN 1 Mô hình hàm sản xuất 2 Mô hình tối ưu về mặt kinh tế 3 Mô hình tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp 4 Mô hình hàm thỏa dụng: 5 Mô hình cân bằn