Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/84

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Sách Mô Hình Toán Kinh Tế - ĐH Kinh Tế Quốc Dân

Chương 1 SƠ LƯỢC VỀ MÔ HÌNH TOÁN §1 Các khái niệm cơ bản về mô hình toán 1 Mô hình toán kinh tế 2 Cấu trúc của mô hình toán kinh tế: § 2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÔ HÌNH 1 Đo lường sự thay đổi của biến nội sinh theo biến ngoại sinh: 2 Tính hệ số tăng trưởng: 3 Hệ số thay thế: § 3 VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MÔ HÌNH VÀO MỘT SỐ MÔ HÌNH KINH TẾ PHỔ BIẾN 1 Mô hình hàm sản xuất 2 Mô hình tối ưu về mặt kinh tế 3 Mô hình tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp 4 Mô hình hàm thỏa dụng: 5 Mô hình cân bằn

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:875|Tải về:41|Số trang:84

Thông tin tài liệu

Chuyên mục:

Ngày tạo: