/84

Sách Mô Hình Toán Kinh Tế - ĐH Kinh Tế Quốc Dân

Upload: LinhTony.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1744|Tải về: 73

Chuyên mục:

Chương 1 SƠ LƯỢC VỀ MÔ HÌNH TOÁN §1 Các khái niệm cơ bản về mô hình toán 1 Mô hình toán kinh tế 2 Cấu trúc của mô hình toán kinh tế: § 2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÔ HÌNH 1 Đo lường sự thay đổi của biến nội sinh theo biến ngoại sinh: 2 Tính hệ số tăng trưởng: 3 Hệ số thay thế: § 3 VẬN DỤNG PHÂN

[Ẩn quảng cáo]