/2

Sách quy hoạch động hay

Upload: NgaNguNgoc.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 151|Tải về: 6

Một cuốn sách hay về quy hoạch động dành cho người mới bắt đầu NỘI DUNG TÀI LIỆU GỒM + Phân tích, đánh giá: Lý thuyết tổng hợp + Phân tích, đánh giá: Gần 30 bài toán quy hoạch động + Đánh giá, hướng dẫn, giải chi tiết, phân loại gần 30 bài toán quy hoạch động điển hình. + 1 DVD: Bao gồm code và test kiểm tra gần 30 bài toán (1 bài 10 test) + Các phần mềm chấm thi tự động thông dụng nhất hiện nay.   + 1 cuốn Sách viết bằng pascal và 1 ấn bản viết bằng C++ Chi tiết tại: http://quyhoachdong.jimdo.com/ Mục Lục CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH ĐỘNG 3 I. Khái niệm về phương pháp quy hoạch động (QHĐ) 3 II. Các bước thược hiện quy hoạch động 4 III. Các thao tác tổng quát của phương pháp quy hoạch động 5 IV. Hạn chế của phương pháp quy hoạch động 6 CHƯƠNG 2: NHẬN DIỆN CÁC BÀI TOÁN CÓ THỂ GIẢI ĐƯỢC BẰNG PP QHĐ 7 I. Các bài toán không phải là bài toán tối ưu hóa. 7 II. Đối với các bài toán tối ưu: 10 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ DẠNG ĐIỂN HÌNH CÁC BÀI TOÁN GIẢI BẰNG PP QHĐ 16 BÀI 1: LỚP BÀI TOÁN CÁI TÚI 17 BÀI 2: LỚP BÀI TOÁN DÃY CON ĐƠN ĐIỆU DÀI NHẤT 27 BÀI 3: LỚP BÀI TOÁN GHÉP CẶP 39 BÀI 4: LỚP BÀI TOÁN DI CHUYỂN 45 BÀI 5: DẠNG BÀI TOÁN BIẾN ĐỔI XÂU 51 BÀI 6: LỚP BÀI TOÁN DÃY CON CÓ TỔNG BẰNG S 65 BÀI 7: LỚP BÀI TOÁN NHÂN MA TRẬN 74