Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Sách quy hoạch động hay

Một cuốn sách hay về quy hoạch động dành cho người mới bắt đầu NỘI DUNG TÀI LIỆU GỒM + Phân tích, đánh giá: Lý thuyết tổng hợp + Phân tích, đánh giá: Gần 30 bài toán quy hoạch động + Đánh giá, hướng dẫn, giải chi tiết, phân loại gần 30 bài toán quy hoạch động điển hình. + 1 DVD: Bao gồm code và test kiểm tra gần 30 bài toán (1 bài 10 test) + Các phần mềm chấm thi tự động thông dụng nhất hiện nay.   + 1 cuốn Sách viết bằng pascal và 1 ấn bản viết bằng C++ Chi tiết tại: http://quyhoachdong.jimdo.com/ Mục Lục CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH ĐỘNG 3 I. Khái niệm về phương pháp quy hoạch động (QHĐ) 3 II. Các bước thược hiện quy hoạch động 4 III. Các thao tác tổng quát của phương pháp quy hoạch động 5 IV. Hạn chế của phương pháp quy hoạch động 6 CHƯƠNG 2: NHẬN DIỆN CÁC BÀI TOÁN CÓ THỂ GIẢI ĐƯỢC BẰNG PP QHĐ 7 I. Các bài toán không phải là bài toán tối ưu hóa. 7 II. Đối với các bài toán tối ưu: 10 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ DẠNG ĐIỂN HÌNH CÁC BÀI TOÁN GIẢI BẰNG PP QHĐ 16 BÀI 1: LỚP BÀI TOÁN CÁI TÚI 17 BÀI 2: LỚP BÀI TOÁN DÃY CON ĐƠN ĐIỆU DÀI NHẤT 27 BÀI 3: LỚP BÀI TOÁN GHÉP CẶP 39 BÀI 4: LỚP BÀI TOÁN DI CHUYỂN 45 BÀI 5: DẠNG BÀI TOÁN BIẾN ĐỔI XÂU 51 BÀI 6: LỚP BÀI TOÁN DÃY CON CÓ TỔNG BẰNG S 65 BÀI 7: LỚP BÀI TOÁN NHÂN MA TRẬN 74

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:52|Tải về:2|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: