/5

Sáng kiến king nghiệm thư viện hay

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1029|Tải về: 31

KINH NGHIỆM VỀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẠN ĐỌC TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG PHỔ THÔNG.A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Như chúng ta đã biết thư viện trường phổ thông là một bộ phận cơ sở vật chất trọng yếu, là trung tâm sinh hoạt văn hóa và khoa học của nhà trường. Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo vi

[Ẩn quảng cáo]