/5

Sáng kiến king nghiệm thư viện hay

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 652|Tải về: 26

KINH NGHIỆM VỀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẠN ĐỌC TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG PHỔ THÔNG.A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Như chúng ta đã biết thư viện trường phổ thông là một bộ phận cơ sở vật chất trọng yếu, là trung tâm sinh hoạt văn hóa và khoa học của nhà trường. Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học, xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học. Đồng thời thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa mới cho các thành viên trong nhà trường.Hàng năm qua một năm học thì thư viện trường góp phần không nhỏ đến chất lượng giáo dục chung của ngành và riêng của trường. Thư viện không ngừng cung...