/7

sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4659|Tải về: 176

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HAI MẶT GIÁO DỤC HỌC SINH Ở LỚP CHỦ NHIỆMPHẦN I- ĐẶT VẤN ĐỀ Sở dĩ bản thân tôi chọn đề tài “Công tác chủ nhiệm” vì đây là một vấn đề bức xúc và nóng bỏng nhất hiện nay. Thông qua nhiều năm chủ nhiệm bản thân tự rút ra được một số biện pháp giáo dục học sinh rất c

[Ẩn quảng cáo]