/18

Sáng kiến kinh nghiệm – chuyên đề tạo hình

Upload: ThucYen.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 281|Tải về: 1

Hoạt động tạo hình chiếm vị trí quan trọng trong chương trình giáo dục mầm non, . nó là phương tiện cơ bản cho việc giáo dục thẩm mỹ, giáo dục toàn diện cho trẻ . ngay từ những năm đầu của cuộc sống. . Thông qua hoạt động tạo hình giúp trẻ mở rộng hiểu biết, phát triển khả năng tri . giác, hình thàn

[Ẩn quảng cáo]