/14

Sáng kiến kinh nghiệm công nghệ 8

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 876|Tải về: 44

I . đặt vấn đề :Bước vào thế kỉ XXI, chúng ta đang đứng trước một vận hội mới , đồng thời cũng là thách thức mới. Chủ trương của Đảng và nhà nước là đến năm 2010 cơ bản đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp vì thế việc phát triển và đẩy mạnh nền CNH – HĐH đất nước, bên cạnh việc bảo tồn và phát huy các ngành nghề thủ công truyền thống thì việc phát triển các ngành nghề mới củng là một vấn đề cấp bách. Việc phát triển đó sẽ đưa nước ta trở thành một nước Công nghiệp. Để hoàn thành được điều đó thì không những phát triển các ngành nghề và tăng số lượng các trường dạy nghề ở các Tỉnh, thành phố mà các nghành nghề cần phải được đưa vào giảng dạy và hướng nghiệp ở các trường phổ thông nhằm góp phần đạt mục tiêu Giáo...