/16

Sáng kiến kinh nghiệm công tác đội

Upload: KagoBui.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1217|Tải về: 22

Mục lục A-Phần mở đầu: I, Lí do chọn đề tài II,Mục đích ,nhiệm vụ nghiên cứu III, Đối tượng , phạm vi , phương pháp, tài liệu và thời gian nghiên cứu 1, Đối tượng nghiên cứu 2, Phương pháp nghiên cứu 3, Phạm vi nghiên cứu 4,Tài liệu nghiên cứu

[Ẩn quảng cáo]