Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/16

Sáng kiến kinh nghiệm công tác đội

Lượt xem:910|Tải về:22|Số trang:16 | Ngày upload:18/07/2013

Mục lục A-Phần mở đầu: I, Lí do chọn đề tài II,Mục đích ,nhiệm vụ nghiên cứu III, Đối tượng , phạm vi , phương pháp, tài liệu và thời gian nghiên cứu 1, Đối tượng nghiên cứu 2, Phương pháp nghiên cứu 3, Phạm vi nghiên cứu 4,Tài liệu nghiên cứu 5,Thời gian nghiên cứu B- Phần nội dung I, Khảo sát tình hình thực tế II, Vai trò của TPTĐ trong việc xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường 1, Xây dựng mối quan hệ giữa TPTĐ với Ban chỉ huy Liên chi đội: 2, Mối quan hệ giữa TPTĐ với chi đoàn giáo viên, các anh chị phụ trách trong nhà trường 3, Xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên tổng phụ trách đội với hội cha mẹ học sinh 4, Xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên TPTĐ với Ban lãnh đạo nhà trường C- Phần kết luận và một số đề xuất A- Đặt vấn đề: i - Lý do chọn đề tài : Điều lệ Đội nêu rõ tính chất của Đội TNTP Hồ Chí Minh là : “ Tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập , Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách” Nội dung này khẳng định thiếu nhi Việt Nam có một tổ chức đại diện cho mình và của mình , có tính quần chúng và tính cách mạng , đi theo con đường của Bác kính yêu và sự nghiệp đấu tranh , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc . Hiện nay đất nước đang tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện và sâu sắc , với mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam từ năm 2001-2020 theo Nghị Quyết TW2 (khoáVIII) đã khẳng định : “ Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển , nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân , tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản đã trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hoá”. Để tiến hành sự nghiệp đổi mới đó thì chúng ta phải hết sức coi trọng con người , nhân tố con người được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược kinh tế xã hội, xây dựng đất nước . Muốn vậy phải phát triển giáo dục “Coi giáo dục là quốc sách hàng đầu” mà “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người”.Như vậy con người được đặt ở trung tâm chiến lược, trong đó lớp thiếu niên , nhi đồng hôm nay sẽ là những công dân , những người làm chủ tương lai đất nước sau này . Đáp ứng yêu cầu về con người , mục tiêu giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục học sinh THCS nói riêng có nhiệm vụ đào tạo ra những con người có tính tự chủ , năng động, sáng tạo, có kiến thức văn hoá , đặc biệt phải có lòng nhân ái yêu đất nước , yêu CNXH . Trong đó giáo dục là nền tảng nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn , lâu dài về đạo đức , trí tuệ , thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học tiếp lên phổ thông trung học. Để đạt được mục tiêu trên, chúng ta phải giáo dục cho HS trong một môi trường đồng bộ nghĩa là phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường, trong đó nhà trường giữ vai trò chủ đạo.Trong số các lực lượng giáo dục cần đặc biệt chú ý đến tổ chức Đội TNTPHCM vì nó có vị trí rất quan trọng , Đội là thành phần hỗ trợ tích cực với nhà trường và cùng nhà trường thực hiện nội dung , mục đích giáo dục. Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi , là thể hiện vai trò chủ động tập hợp thiếu nhi vào các hoạt động do Đội tổ chức . Nhiều năm nay , các phong trào của Đội thực sự đã thu hút đông đảo các thế hệ thiếu nhi tham gia và đã trở thành truyền thống của Đội như : Phong trào nghìn việc tốt ,Công tác Trần Quốc Toản , phong trào Kế hoạch nhỏ .... Hoạt động đội còn là cầu nối giữa nhà trường và xã hội , góp phần thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng. Những năm gần đây được sự lãnh đạo của Đảng , sự dìu dắt của Đoàn TNCSHCM phong trào thiếu nhi của cả nước ngày càng phát triển mạnh mẽ , hoạt động Đội đã thực sự trở thành nơi hội tụ của thiếu niên, nhi đồng trong nhà trường, xứng đáng là lực lượng tích cực , góp phần rất lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đứng trước thực tế đó đòi hỏi người giáo viên Tổng phụ trách đội phải phấn đấu không ngừng để hoạt động Đội trở thành môi trường lành mạnh có tác dụng giáo dục sâu rộng đến HS . Đặc biệt Tổng phụ trách Đội phải nhạy bén, thông minh, linh hoạt tổ chức các hoạt động trong nhà trường . Song , một mình giáo viên Tổng phụ trách đội (TPTĐ) không thể làm hết được công việc này, mà TPTĐ phải biết phối kết hợp , tranh thủ sự hỗ trợ ở mọi điều kiện , mọi lực lượng giáo dục trong nhà trường . Phải biết tuyên truyền và thu hút, lôi cuốn các lực lượng cùng tham gia giáo dục các em học sinh , cùng tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em . Tổ chức các hoạt động Đội trong nhà trường nếu thiếu sự phối kết hợp đó thì TPTĐ sẽ gặp rất nhiều khó khăn , điều đó sẽ kìm hãm cả quá trình giáo dục và tự giáo dục trong các em thiếu niên , nhi đồng làm ảnh hưởng không ít đến chất lượng giáo dục trong nhà trường. Như vậy mối quan hệ của TPTĐ với các lực lượng giáo dục trong nhà trường là một yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục Thực tế cho thấy, ở một số trường THCS hiện nay việc kết hợp giữa các lực lượng giáo dục với TPTĐ không được thực hiện thường xuyên, đều đặn, công việc này chưa được các nhà trường quan tâm chú trọng , nhiều trường còn có quan niệm và nhận thức chưa đầy đủ về vai trò , vị trí của tổ chức Đội cũng như TPTĐ . Điều đó ảnh hưởng không ít đến phong trào hoạt động của Đội và giáo dục thanh thiếu niên trong nhà trường dẫn đến chất lượng giáo dục toàn diện không được nâng cao. Xuất phát từ những lí do trên, tôi thấy TPTĐ có một vai trò quan trọng trong việc xây dựng các mối quan hệ mật thiết giữa hoạt động Đội với các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường , đặc biệt là xây dựng mối quan hệ giữa TPTĐ với Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn , Đoàn thanh niên, Hội phụ huynh . Vì vậy, tôi đã chọn đề tài này để nghiên cứu, mạnh dạn đưa những vấn đề này cho anh chị em đồng nghiệp tham khảo giúp đỡ tôi làm tốt hơn công việc này. II- Đối tượng , phạm vi , phương pháp , tài liệu và thời gian nghiên cứu. 1, Đối tượng nghiên cứu: Liên đội trường THCS Xi Măng 2, Phương pháp nghiên cứu : - Lập kế hoạch nghiên cứu - Chia giai đoạn nghiên cứu - Soạn thảo nội dung - Kiểm tra , giám sát những việc đã làm được trên thực tế , từ đó rút ra bài học kinh nghiệm 3, Phạm vi nghiên cứu : Vai trò của TPTĐ với những mối quan hệ giáo dục trong và ngoài nhà trường 4, Thời gian nghiên cứu: Hai năm học 2004-2005 và 2005-2006: + Năm 2004- 2005 : Xây dựng mối quan hệ giữa TPTĐ với Ban chỉ huy Liên Đội, với GV chủ nhiệm , Đoàn thanh niên, Hội cha mẹ HS + Năm 2005-2006 : Vai trò của TPTĐ và xây dựng mối quan hệ giữa TPTĐ với Ban giám hiệu 5, Tài liệu nghiên cứu: - Tìm hiểu qua sách báo - Tìm hiểu tình hình một số trường trong Thị xã Tìm hiểu thực ở nhà trường và địa bàn dân cư Cẩm nang cho người phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh . Người TPTĐ cần biết . B- Nội dung nghiên cứu Đội TNTP Hồ Chí Minh là một tổ chức thống nhất trong cả nước . Hệ thống tổ chức của Đội được thành lập ở các trường học và trên địa bàn dân cư từ cấp Phường xã đến Trung ương do Ban chấp hành Đoàn cùng cấp lập ra để giúp Đoàn phụ trách Đội . Đội thiếu niên, nhi đồng là chủ nhân tương lai của đất nước, tuổi thiếu niên là giai đoạn phát triển đặc biệt của một đời người , ở lứa tuổi này, người ta nói “ Ngã đường dẫn tới tài năng , nhưng cũng là ngã đường dẫn tới tội lỗi” Đứng trước mặt các em bây giờ là hai ngã đường khác nhau : một là có thể hư hỏng nếu các em không được quan tâm giáo dục đến nơi , đến chốn ; hai là thế giới mới sẽ được mở rộng trước các em nếu được nhà trường ,gia đình và xã hội quan tâm giáo dục đúng đắn. Chính vì vậy, nhà trường hiện nay có trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn lâu dài về đạo đức , trí tuệ , thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học tiếp lên THPT . Để thực hiện và đạt được kết quả tốt trọng trách này nhà trường phải dựa vào nhiều con đường , nhiều mối quan hệ biện chứng với nhau nhưng đóng vai trò hơn cả là hoạt động Đội thiếu niên trong nhà trường . Vậy làm thế nào để đưa hoạt động Đội và phong trào thanh thiếu niên vào hoạt động trong nhà trường một cách có hiệu quả nhất. Đó quả là một vấn đề hết sức khó khăn đối với những giáo viên TPTĐ. Do đó người TPTĐ phải biết xây dựng những mối quan hệ giáo dục trong và ngoài nhà trường