Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/11

Sáng kiến kinh nghiệm GDCD

Lượt xem:856|Tải về:8|Số trang:11 | Ngày upload:09/11/2012

Sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân 9Đề tμi: "Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học các bμi học đạo đức môn Giáo dục công dân"Phần I: Lí do chọn đề tμiTrước đây, bộ môn Giáo dục công dân (GDCD) không được coi trọng ở trường phổ thông, người dạy thường trái tay, hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp nμo thì dạy bộ môn Giáo dục công dân lớp đó. Vì vậy, giáo viên dạy bộ môn nμy chưa có sự đầu tư trong bμi dạy. Nội dung bμi dạy đơn điệu, sơ sμi. Thậm chí giờ dạy chỉ qua loa, chiếu lệ để giáo viên chủ nhiệm còn giải quyết việc khác của lớp. Hiện nay, bộ môn GDCD có các phong trμo cải tiến về phương pháp dạy học hay những đợt thi giáo viên giỏi qua từng cấp, đặc biệt hằng năm Phòng giáo dục có thanh tra giáo viên dạy bộ môn...