Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/10

Sang kien kinh nghiem giai toan co loi van lop 3

Lượt xem:3892|Tải về:81|Số trang:10 | Ngày upload:09/11/2012

A. Đặt Vấn Đề:A.Đặt vấn đềI. Lời mở đầu: Phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ là mục tiêu của mọi xã hội. Nhân cách của con người được hình thành trong quá trình giáo dục. Vì vậy việc giáo dục trẻ em ngay từ những ngày đầu tới trường là một việc làm hết sức cần thiết. Nó là nền tảng vững chắc ngay từ bước đầu để trẻ hoàn thiện và phát triển nhân cách một con người. Mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được chăm sóc và bảo vệ, được giáo dục và học hành. Nghị quyết Trung Ương II của Đảng đã sáng suốt đưa nền Giáo Dục lên quốc sách hàng đầu. Chính vì vậy Đảng và nhân dân ta đã không ngừng quan tâm và đổi mới quá trình dạy học một cách rõ rệt, để tạo tiền đề đưa đất nước ta tiến vào thời kỳ công nghiệp hoá -...