/36

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Upload: HuongDark.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 549|Tải về: 10

phần một: đặt vấn đề Năm học 2004 - 2005 là năm thứ ba dạy học sinh theo sách giáo khoa Ngữ văn mới trên phạm vi cả nước, cũng là năm đầu tiên đổi mới chương trình Ngữ văn lớp 8. Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục và đào tạo đang nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tíc

[Ẩn quảng cáo]