/19

sang kien kinh nghiem hay

Upload: DelilaraNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 679|Tải về: 0

Lời nói đầu. Hoà chung với xu thế đổi mới toàn diện của nền giáo dục hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học đang là một vấn đề cơ bản, trọng yếu được đặt lên hàng đầu. Chúng ta không thể đưa vào chương trình học một lượng tri thức mới và khó để yêu cầu học sinh nâng cao trình độ bắt nhịp cùng thời đạ

[Ẩn quảng cáo]