/17

Sáng kiến kinh nghiệm hay

Upload: HuyenTran.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 580|Tải về: 1

I. Phần chung1. Lí do chọn đề tài:1.1. Cơ sở pháp chế: - Căn cứ vào mục đích yêu cầu của bộ môn văn học trong trường trung học cơ sở của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định. - Căn cứ vào phân phối chương tình môn ngữ văn cấp THCS của Bộ Giáo dục ban hành năm 1995. - C

[Ẩn quảng cáo]