/8

Sáng kiến kinh nghiệm jlàm đồ dùng đồ chơi

Upload: ThaibHaam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1072|Tải về: 5

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM "LÀM ĐỒ DÙNG LÀM QUEN VỚI TOÁN CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI"Giáo viên: Hoàng Thị NhưI. ĐẶT VẤN ĐỀ.Trong chương trình giáo dục trẻ mầm non, môn học là quen với toán cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi, đóng vai trò quan trong trong việc cung cấp những kiến thức ban đầu cho trẻ trước khi vào trường tiểu học. Nếu ngay từ khi học mẫu giáo, trẻ đã nắm vững được những khái niệm đơn giản về số lượng, kích thước, hình dạng, đinh hướng không gian, thì sau này trẻ sẽ vững vàng, tự tin khi tiếp nhận các kiến thức của môn toán học ở lớp 1.Trong quá trình cho trẻ làm quen với toán ở lớp mẫu giáo, giáo viên là người hướng dẫn, gợi mở, tổ chức cho trẻ là quen và thực hành trên các đồ dùng học tập nhằm...