/8

Sáng kiến kinh nghiệm jlàm đồ dùng đồ chơi

Upload: ThaibHaam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1606|Tải về: 6

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM "LÀM ĐỒ DÙNG LÀM QUEN VỚI TOÁN CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI"Giáo viên: Hoàng Thị NhưI. ĐẶT VẤN ĐỀ.Trong chương trình giáo dục trẻ mầm non, môn học là quen với toán cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi, đóng vai trò quan trong trong việc cung cấp những kiến thức

[Ẩn quảng cáo]