/7

sáng kiến kinh nghiệm - làm quen văn học

Upload: ThaibHaam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1541|Tải về: 17

Một số biện pháp nâng cao chất lượng văn học _ chữ viết ở thể loại truyệnA. ĐẶT VẤN ĐỀ.I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI1. Cơ sở lý luận.“ Truyện” là gì nhỉ? Bạn có nghĩ ông cha ta từ xưa tới nay kể cho con cháu nghe những câu chuyện chỉ để giả trí hay những câu chuyện đó còn mang một dụng ý xa xôi khác. Với riê

[Ẩn quảng cáo]