/3

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 980|Tải về: 18

truong.....BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM(Năm học 2007 – 2008)Đề tài: Một số biện pháp bước đầu cho trẻ 3 – 4 tuổi làm quen với chữ viết.Người thực hiện:Chức vụ: Giáo viênĐơn vị công tác: Lớp Mầm 5Cá nhân liên quan: Ban giám Hiệu và Phòng chuyên mônA.Đặt vấn đề:Để dạy và chăm sóc trẻ ở một lứa tuổi nào đó, chắc chắn người giáo viên phải luôn hiểu rõ về khả năng tâm sinh lý về trẻ ở lứa tuổi đó. Năm 2006 -2007 vừa qua, được sự phân công xuống lớp Mầm công tác tôi đã phải học hỏi và tìm hiểu về lứa tuổi này rất nhiều từ mọi vấn đề ở các bạn đồng nghiệp, Ban Giám Hiệu…tôi nhận thấy ở trẻ 3-4 tuổi có:Khả năng quan sát và ghi nhớ hình ảnh rất tốt.Khả năng khái quát bằng biểu tượng và ký hiệu, trong đó có dạng hiệu bằng chữ viết , bắt đầu...