/3

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1425|Tải về: 18

truong.....BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM(Năm học 2007 – 2008)Đề tài: Một số biện pháp bước đầu cho trẻ 3 – 4 tuổi làm quen với chữ viết.Người thực hiện:Chức vụ: Giáo viênĐơn vị công tác: Lớp Mầm 5Cá nhân liên quan: Ban giám Hiệu và Phòng chuyên mônA.Đặt vấn đề:Để dạy và chăm sóc trẻ ở một lứa tuổi n

[Ẩn quảng cáo]