Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/17

SANG KIEN KINH NGHIEM MON DIA LY

Lượt xem:411|Tải về:6|Số trang:17 | Ngày upload:09/11/2012

Mục lụci. phần mở đầu1. Lý do chọn đề tài2. Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu.3. Lịch sử của vấn đề nghiên cứu.4. Phương pháp nghiên cứu.II. phần Nội dungChương 1 : Cở sở lý luận và thực tiễn của đề tài1. Cơ sở lý luận2. Cơ sở thực tiễnChương 2 : Phương pháp khai thác tri thức từ bản đồ1. Vai trò của bản đồ trong dạy học địa lý2. Tác dụng của việc hình thành kĩ năng, sử dụng bản đồ cho học sinh3. Mối liên hệ giữa kiến thức và việc hình thành kĩ năng bản đồ4. Phương thức hình thành kĩ năng sử dụng bản đồ5. Biện pháp hình thành kĩ năng sử dụng bản đồ6. Một số cách làm việc có hiệu quả đối với việc rèn luyện kĩ năng bản đồ Chương 3 : thực nghiệm sư phạm1. Mục tiêu thực nghiệm2. Nội dung thực nghiệm3. Tổ chức thực nghiệm4. Kết quả thực nghiệmIII....