/17

SANG KIEN KINH NGHIEM MON DIA LY

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 805|Tải về: 10

Mục lụci. phần mở đầu1. Lý do chọn đề tài2. Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu.3. Lịch sử của vấn đề nghiên cứu.4. Phương pháp nghiên cứu.II. phần Nội dungChương 1 : Cở sở lý luận và thực tiễn của đề tài1. Cơ sở lý luận2. Cơ sở thực tiễnChương 2 : Phương pháp khai thác tri thức từ bản đồ1. Vai trò của bản

[Ẩn quảng cáo]