/4

Sáng kiến kinh nghiệm môn GDCD

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 620|Tải về: 2

Báo cáokết quả đạt được qua 4 năm đổi mớisách giáo khoa ở bộ môn giáo dục công dân Mục tiêu chung của môn giáo dục công dân.Một trong những tư tưởng đổi mới GD-ĐT hiện nay là tăng cường giáo dục công dân cho học sinh. Điều đó thể hiện trong các nghị quyết của Đảng,trong luật giáo dục và các văn bản chỉ đạo của bộ GD-ĐT: “ Mục tiêu chung của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và kĩ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dung tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học hoặc đi vào cuộc sống laođọng tham gia xây dung và baỏ vệ tổ quốc. ”Môn giáo dục công dân nói chung và môn GDCD ở trường THCS nói riêng...