Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Sáng kiến Kinh nghiệm môn ngữ văn

Lượt xem:916|Tải về:11|Số trang:9 | Ngày upload:10/11/2012

vấn đề về phương pháp giảng dạy tích hợpđối với bộ môn ngữ văn 9Phần thứ nhấtI .Lý do chọn đề tàiNăm học 2011-2012 là năm thứ năm thực hiện chương trình thay sách giáo khoa và được triển khai đại trà trên toàn quốc. Trong bối cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo đang nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. Phương pháp dạy học được coi là cách thức hoạt động của giáo viên khi tổ chức các hoạt động học tập, nhằm giúp học sinh đạt được các mục tiêu dạy học. để thực hiện công cuộc đổi mới giáo dục đòi hỏi phải có sự đầu tư quan tâm thích đáng từ nhiều mặt. Chương trình ngữ văn 9 của THCS được xây dựng theo nguyên tắc tích hợp. Theo chương trình này, ba phân môn: Văn - Tiếng Việt và...