/19

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Môn Sinh Học

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1073|Tải về: 42

A.MỞ ĐẦU: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC Ở KHỐI 6 *********** 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong lịch sử của loài người, vốn kiến thức là kho tàng quý báu, cho nên con người đã không ngừng tìm tòi học hỏi để tiếp cận nền văn minh hiện đại. Trên thế giới hiện nay, một trong những động cơ thúc đẩy sự phát triển của đất nước là vấn đề giáo dục. Vì vậy việc nâng cao chất lượng giáo dục theo xu thế phát triển chung của đất nước hiện đang là vấn đề được nhiều người quan tâm với những phương châm “ Người giáo dục người” “ Kinh nghiệm truyền kinh nghiệm” qua những phương tiện tiếp xúc đồ dùng dạy học trong giảng dạy môn sinh học ở trường trung học cơ sở, ngày nay được hầu hết các nước trên thế giới đều quan tâm trong...