/3

Sáng kiến kinh nghiệm môn tạo hình lớp mẫu giáo

Upload: ThucYen.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 516|Tải về: 4

- Hoạt động tạo hình có một ý nghĩa rất lớn với sự phát triển toàn diện của trẻ . . Trước hết hoạt động này tạo điều kiện để trẻ phát triển khả năng tri giác đồ vật về . hình dáng cấu trúc ,màu sắc, hình thành ở trẻ các thao tác tư duy, phát triển khả . năng sáng tạo của trẻ. . +Về đạo đức, hoạt độn

[Ẩn quảng cáo]