/24

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Môn Thể Dục

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3042|Tải về: 105

A . MỞ ĐẦU 1 . L ý do chọn đề tài Giáo dục thể chất là một mặt của giáo dục toàn diện, đồng thời là một bộ phận không thể tách rời của sự nghiệp giáo dục của Đảng và nhà nước ta. Sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục thể chất nói riêng đã góp phần hết sức quan trọng trong việc đào tạo thế hệ trẻ

[Ẩn quảng cáo]