/12

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN THỂ DỤC - LOẠI A

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4153|Tải về: 76

A. Phần mở đầuI. DO CHọN Đề TàI: Là một bộ môn học phổ thông trong hệ thống chương trình của trường phổ thông trung học cơ sở. TDTT có vị trí và tầm quan trọng ngày càng tăng. Đây là cần thiết, thậm chí quy định giup cho các em học sinh có thể rèn luyện nâng cao sưc khoẻ để tăng cường chất lượng học

[Ẩn quảng cáo]