/12

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN THỂ DỤC - LOẠI A

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2866|Tải về: 54

A. Phần mở đầuI. DO CHọN Đề TàI: Là một bộ môn học phổ thông trong hệ thống chương trình của trường phổ thông trung học cơ sở. TDTT có vị trí và tầm quan trọng ngày càng tăng. Đây là cần thiết, thậm chí quy định giup cho các em học sinh có thể rèn luyện nâng cao sưc khoẻ để tăng cường chất lượng học tập, hoặc sau nàyđủ sức khoẻ để tham gia một nghàng nghề nào đó. Chính vì vậy, thời gian gần đây, các câu lạc bộTDTT ngày cang tăng cường và phát triển nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của học sinh và gia đình các em, của xã hội nói chung. Để học tốt TDTT cũng như nhiều môn khác đòi hỏi học sinh tính kiên trì, chịu khổ, chịu khó kể cả sự hăng say ham thích nữa. Những giờ dạy trên của thầy là rất cần vì...