/5

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 5 – so sánh số thập phân

Upload: ThucYen.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 372|Tải về: 2

Kiểm tra bài cũ . Viết các số thập phân sau dưới dạng đơn giản nhất . 2,500 ; 3,0200 ; 40,010. . 2,5 ; 3,02 ; 40,01. . Toán . So sánh hai số thập phân . Ví dụ 1: So sánh 8,1m và 7,9m. . Ta có thể viết: 8,1m7,9m . Ta có : 81 dm 79dm.

[Ẩn quảng cáo]