/16

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm ... học sinh THCS

Upload: MinhMan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 665|Tải về: 0

PHẦN A: ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lời mở đầu: Hiện nay đất nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa với mục tiêu đến năm 2010, Việt Nam sẽ cơ bản trở thành một nước công nghiệp, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi ngàn

[Ẩn quảng cáo]