/3

Sáng kiến kinh nghiệm Ngữ văn 6

Upload: NguyenHoa.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2900|Tải về: 37

Phòng GD - ĐT Huyện Bình Chánh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường THCS Lê Minh Xuân Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMGIÁO VIÊN TRONG VIỆC GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN ĐỐI VỚI HỌC SINH YẾU Người thực hiện: Lê An Thư Đơn vị: Trường THCS Lê Minh XuânI. Đặt vấn đề: Học kỳ một năm 2002 - 20

[Ẩn quảng cáo]