/12

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÍ

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 609|Tải về: 6

MỘT VÀI KINH NGHIỆM QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG THCS HIỆN NAYI. ĐẶT VẮN ĐỀ:* Lý do chọn đề tài:Khi khẳng định nhiệm vụ của GD trong tình hình hiện nay. Nghị quyết trong hội nghị lần thứ II khóa VIII của ban chấp hành TW Đảng chỉ rõ: "Giáo dục đào tạo hiện nay phải có mộ

[Ẩn quảng cáo]