Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/28

Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6

Lượt xem:379|Tải về:1|Số trang:28 | Ngày upload:10/11/2012

I/ Phần Mở đầuLí do chọn đề tàiNhư chúng ta đã biết cấu trúc, nội dung cách trình bày của sách giáo khoa học mới THCS theo hướng đổi mới cách viết từ thông báo kiến thức chuyển sang tổ chức hoạt động để học sinh tìm tòi khám phá kiến thức mới, SGK góp phần thực hiện mục tiêu chung của cấp học với ưu tiên giúp hình thành và phát triển phương pháp tự học của học sinh, nâng cao năng lực độc lập, tính sáng tạo, có quan tâm đúng mức tới tính phân hoá, phù hợp với các trình độ học tập của học sinh, hỗ trợ có hiệu quả cho việc đổi mới phương pháp, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của HS. Vì vậy việc đổi mới phương pháp dạy học thụ động sang phương pháp dạy học tích cực là điều cần thiết, trong đó phương pháp tổ...