Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/85

Sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6,7,8,9

Lượt xem:1014|Tải về:6|Số trang:85 | Ngày upload:10/11/2012

có đầy đủ chi tiết sáng kiến kinh nghiệm theo chuẩn kiến thức năm 2011-2012 liên hệ đt 01689218668 sẽ có bộ sáng kiến kinh nghiệm đầy đủ và chi tiết nhất theo chuẩn kiến thức kỹ năng năm học 2011-2012 còn tiếp .....Thông tin chung về sáng kiến.1. Tên sáng kiến: Nâng cao hiệu quả dạy học phần “Di truyền – Biến dị” Sinh học 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Dạy học môn sinh học 3. Thời gian áp dụng sáng kiến. Từ ngày 05 tháng 09 năm 2011 đến ngày 30 tháng 05 năm 20124. Tác giả: Họ và tên: Năm sinh: Trình độ chuyên môn: Chức vụ công tác: Nơi làm việc: Địa chỉ liên hệ: 5. Đơn vị áp dụng sáng kiến: Tên đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: I.Điều kiện, hoàn cảnh tạo ra sáng kiến.1. Cơ sở lí luận Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay của đất nước, việc nâng cao...