Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/15

Sáng kiến kinh nghiệm sinh học THPT

Lượt xem:931|Tải về:31|Số trang:15 | Ngày upload:10/11/2012

Sở GDĐT Hà Tĩnh--------(--------Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: Sử dụng phương pháp dạy học khám phá nhằm Lồng ghép kiến thức về giáo dục giới tính vào nội dung tiết 50 - bài 47 Sách giáo khoa sinh 11 cơ bản: “Điều khiển sinh sản ở động vật - mục II: Sinh đẻ có kế hoạch ở người”.Hà Tĩnh, Tháng 11 năm 2009A. Đặt vấn đề. Hiện nay, trong chương trình đào tạo của Việt Nam, vấn đề giáo dục giới tính cho học sinh chưa được quan tâm đúng mức. Chưa hề có môn giáo dục giới tính được đưa vào nội dung giảng dạy. Vấn đề này được lồng ghép vào một số nội dung trong môn sinh học hay một số bài trong môn Giáo dụng công dân, địa lí. Tuy nhiên, những nội dung đó vẫn còn chung chung, chưa đáp ứng được nhu cầu hiểu biết và sự cần thiết phải nắm vững các...