/7

Sáng kiến kinh nghiệm thư viện

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3377|Tải về: 66

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMTUYÊN TRUYỀN, GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN BẠN ĐỌC SỬ DỤNG SÁCH, BÁO THƯ VIỆNI ĐẶT VẤN ĐỀSách,báo có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời sống xã hội như VILÊNIN đã nói:’’ không có sách thì không có thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa cộng sản’’. Với nhà trường sá

[Ẩn quảng cáo]