/17

sáng kiến kinh nghiệm toán 7

Upload: LeThuy.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2938|Tải về: 120

MỤC LỤC TIÊU ĐỀTRANG1. Lý do chọn đề tài2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu4. Nhiệm vụ nghiên cứu5. Phương pháp nghiên cứu 6. Nội dung đề tàiII . NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀIChương I Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài 1. Cơ sở pháp lí2. Cơ sở lí luận 3. Cơ sở thực tiễnChương II Thực trạng của đề tài nghiên cứu 1.Khái quát phạm vi2.Thực trạng của đề tài nghiên cứu3. Nguyên nhân của thực trạng Chương III- Biện pháp chủ yếu thực hiện đề tài1. Cơ sở đề xuất của pháp giải2. Những giải pháp chủ yếu 3. Tổ chức triển khai thực hiệnIII . ĐỀ NGHỊ1. Kết luận 2. Đề nghị ĐỀ TÀI : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN BẰNG CÁCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH NẮM VỮNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN I./ PHẦN MỞ ĐẦU : 1. Lí do chọn đề tài :...