/17

sáng kiến kinh nghiệm toán 7

Upload: LeThuy.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3767|Tải về: 140

MỤC LỤC TIÊU ĐỀTRANG1. Lý do chọn đề tài2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu4. Nhiệm vụ nghiên cứu5. Phương pháp nghiên cứu 6. Nội dung đề tàiII . NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀIChương I Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài 1. Cơ sở pháp lí2. Cơ sở lí luận 3.

[Ẩn quảng cáo]