/11

sáng kiến kinh nghiệm văn thư

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 8697|Tải về: 272

Đề tài SKKN:MỘT SỐ  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHẰM NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ Ở TRƯỜNG THCSI. Đặt vấn đề:      Trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước hiện nay, trên mọi lĩnh vực, hầu hết các công việc từ  chỉ đạo, điều hành, quyết định, thi hành đều gắn liền với văn bản, cũng có nghĩ

[Ẩn quảng cáo]