/6

Sáng kiên kinh nghiệm về chủ nhiệm lớp

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 722|Tải về: 18

Những ý kiến về tập thể chủ nhiệm đoàn kết, vững mạnhA. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Nói đến giáo dục chúng ta không đơn thuần chỉ đào tạo ở bậc học nhất định mà chính môi trường sư phạm là những bước đi đầu tiên ngay từ những lớp nhỏ để hình thành nhân cách cho học sinh trong đó phải nói đến giao dục ở bậc THCS. Vì lứa tuổi này là lứa tuổi đang có sự hình thành nhân cách mang tính ổn định. Mặt khác nền kinh tế thị trường nảy sinh nhiều tiêu cực ảnh hưởng đến việc giáo dục của gia đình , bởi công việc gia đình, nơi công sơ ûphần lớn chiếm hết thời gian của các bậc phụ huynh. Do vậy, sự liên kết giữa gia đình và nhà trường trong việc rèn luyện con em càng trở nên thiếu chặt chẽ. Chính vì thế, bên cạnh việc cung cấp kiến...