/6

Sáng kiên kinh nghiệm về chủ nhiệm lớp

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1004|Tải về: 18

Những ý kiến về tập thể chủ nhiệm đoàn kết, vững mạnhA. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Nói đến giáo dục chúng ta không đơn thuần chỉ đào tạo ở bậc học nhất định mà chính môi trường sư phạm là những bước đi đầu tiên ngay từ những lớp nhỏ để hình thành nhân cách cho học sinh trong đó phải nói đến giao dục ở bậc T

[Ẩn quảng cáo]