/1

sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1934|Tải về: 37

MỤC LỤCI. MỤC LỤCII. TÊN ĐỀ TÀIIII. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI1. Cơ sở lí luận2. Cơ sở thực tiễn3. Tính mới của đề tài IV. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨUV. PHẠM VI NGHIÊN CỨUVI. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH a. Thuận lợi b. Khó khăn II. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚPYêu cầu sư phạm đối với

[Ẩn quảng cáo]