Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM_DẠY HỌC HỢP TÁC NHÓM Ở TIỂU HỌC

Lượt xem:185|Tải về:2|Số trang:8 | Ngày upload:18/07/2013

A. MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài. Khác với cách dạy học truyền thống của giáo viên từ trước đến nay chỉ áp đặt học sinh mà chưa phát huy hết được tư duy của người học bởi học sinh thường chỉ làm theo các khuôn mẫu. Dạy học theo nhóm là hình thức giảng dạy đặt học sinh vào môi trường học tập tích cực, trong đó học sinh được tổ chức thành nhóm một cách thích hợp. Học hợp tác nhóm giúp các em rèn luyện và phát triển kĩ năng làm việc, kĩ năng giao tiếp, tạo điều kiện cho học sinh học hỏi lẫn nhau, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tích cực xã hội trên cơ sở làm việc hợp tác. Thông qua hoạt động nhóm, các em có thể cùng làm việc với nhau những công việc mà một mình không thể tự làm được trong một thời gian nhất định. Đối với cấp tiểu học, việc rèn cho các em các kỹ năng học hợp tác nhóm là hết sức cần thiết, tạo điều kiện để các em có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần vào việc giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh. Do đó tôi đã chọn đề tài “Biện pháp chỉ đạo thúc đẩy việc dạy hợp tác nhóm trong nhà trường”. II. Mục đích nghiên cứu. Dựa trên việc tìm hiểu thực trạng của việc giảng dạy và học tập ở các môn học hiện nay, người viết có một số đề xuất về việc giảng dạy, để giờ học thực sự hấp dẫn, phát huy tối đa vốn kiến thức của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm nhằm kích thích hứng thú học tập của học sinh từ đó thúc đẩy việc dạy hợp tác nhóm đều đặn ở các tiết học trong nhà trường phát . III. Đối tượng nghiên cứu. - Chương trình các môn học, phương pháp dạy học đặc trưng của từng phân môn, cách thức tổ chức giờ học ở các tiết dạy. - Giáo viên, học sinh Trường tiểu học Phú An 1 - Cai Lậy - Tiền Giang. IV. Phương pháp nghiên cứu. 1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu.  Đọc tài liệu, sách tham khảo, thế giới trong ta, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kì 2003-2007 và các tài liệu có liên quan phục vụ cho việc nghiên cứu. Phương pháp này được thực hiện nhằm nghiên cứu lý thuyết, làm cơ sở cho phần lý luận. 2. Phương pháp khảo sát thực tiễn.  Khảo sát điều tra thực tế dạy học ở nhà trường.  Phương pháp này nhằm nghiên cứu thực trạng dạy hợp tác nhóm ở trường tiểu học.      B. PHẦN NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận. 1. Vai trò của việc dạy học hợp tác nhóm. Như ta đã biết, học hợp tác nhóm là một phương pháp dạy học chú trọng đến việc khai thác tối đa mối quan hệ học sinh - học sinh trong quá trình dạy học. Theo đó, học sinh được tổ chức thành các nhóm nhỏ từ 2 đến 5-6 em cùng tham gia một cách tích cực để giải quyết nhiệm vụ học tập chung. Học hợp tác hết sức có ý nghĩa trong lớp học đa đối tượng. Phương pháp dạy học này giúp mọi học sinh có được nhiều cơ hội để biểu đạt và cảm thụ nội dung bài học một cách trực tiếp cũng như nhận được nhiều sự phản hồi từ giáo viên và bạn bè, đồng thời có thể nói đây cũng là biện pháp tối ưu giúp cho học sinh phát triển khả năng giao tiếp trong môi trường học tập. 2. Vị trí, nhiệm vụ của việc dạy hợp tác nhóm ở tiểu học. Trong học hợp tác nhóm, trách nhiệm học tập của mỗi thành viên được chia sẻ. Mỗi thành viên đều có trách nhiệm giúp đỡ, động viên lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Tổ chức dạy học nhóm là một hình thức dạy học mới. Đó là một trong những hình thức thực hiện tốt việc dạy học phát huy tính tích cực và tương tác của học sinh. Với hình thức này, học sinh được hấp dẫn, lôi cuốn vào các hoạt động học, thu lượm kiến thức bằng chính khả năng của mình với sự giúp đỡ, hướng dẫn của giáo viên. Dạy học theo nhóm đòi hỏi giáo viên phải chuẩn bị kĩ lưỡng kế hoạch dạy học, lựa chọn những nội dung thực sự phù hợp với hoạt động nhóm và thiết kế được các hoạt động giúp các em lĩnh hội, khám phá kiến thức mới một cách tốt nhất. II. Cơ sở thực tiễn. 1. Thực trạng việc giảng dạy hợp tác nhóm ở trường tiểu học. Để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhân tài cho đất nước phục vụ cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đặc biệt là việc giao lưu hội nhập của nền kinh tế nước ta với thế giới đòi hỏi phải đổi mới về nội dung chương trình và phương