/8

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM_DẠY HỌC HỢP TÁC NHÓM Ở TIỂU HỌC

Upload: ThuwAnh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 373|Tải về: 2

A. MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài. Khác với cách dạy học truyền thống của giáo viên từ trước đến nay chỉ áp đặt học sinh mà chưa phát huy hết được tư duy của người học bởi học sinh thường chỉ làm theo các khuôn mẫu. Dạy học theo nhóm là hình thức giảng dạy đặt học sinh vào môi trường học tập t

[Ẩn quảng cáo]