DoKo.VN cộng đồng đọc lớn nhất Việt Nam
/10

Sáng kiến kinh nghiệm_GDCD_ THCS

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 398|Tải về: 5

kết luận :I Lý do chọn đề tài : 1. Cơ sở lý luận : Chúng ta đã bước vào thế kỷ XXI , một kỷ nguyên mới , kỷ nguyên của tri thức mà kỹ năng của con người được coi là yếu tố quyết định cho sự phát triển xã hội . Chính vì vậy người ta gọi xã họi tương lai là nền văn minh của nhân loại : Nền văn minh tr