/21

sáng kiến kn chính tả lớp 2

Upload: LinhAt.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2299|Tải về: 37

Sáng kiến kinh nghiệm   Tên đề tài:Một số kinh nghiệm trong việc giúp học sinh viết đúng trong giờ chính tả. Người thực hiện : Trường:   I. Vị trí của môn chính tả:            Chính tả là một trong những phân môn Tiếng Việt Tiểu học. Theo định nghĩa trong một số từ điển chính tả là viết đúng, hợp với chuẩn những quy tắc về cách viết chuẩn lời nói sang dạng thức nết vào hoạt động giao tiếp. Nếu tập viết dạy học sinh biết viết, tức là hoạt động tạo ra chữ, thì chính tả dạy cách tổ chức, kết hợp các chữ đúng quy ước của xã hội để làm thành hiện thức hoá ngôn ngữ.            Chữ viết là kí hiệu bằng hình ảnh thị giác (các hình nét) ghi lại tiếng nói. Mỗi hình nét tương ứng với một đoạn âm thanh có ý nghĩa của tiếng nói. Một tổ hợp gồm các chuỗi hình nét được liên...