SInh hoc 6789 full chi 1 lan kich chuot

Upload: CaoAnhDuy.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 141|Tải về: 0

Tuần 1 Tiết 1 Ns: Nd:  Mở đầu sinh học. Bài 1.Đặc điểm của cơ thể sống. (((((((((Mục tiêu: Kiến thức: Biết: nêu được đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống. Hiểu: phân biệt được vật sống và vật không sống. Vận dụng: cho vd để phân biệt được vật sống và vật không sống. Kỹ năng: rèn kỹ năng so sánh, phân

Tuần 1
Tiết 1
Ns:
Nd:

 Mở đầu sinh học.

Bài 1.Đặc điểm của cơ thể sống.
(((((((((
Mục tiêu:
Kiến thức:
Biết: nêu được đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống.
Hiểu: phân biệt được vật sống và vật không sống.
Vận dụng: cho vd để phân biệt được vật sống và vật không sống.
Kỹ năng: rèn kỹ năng so sánh, phân tích cho hs.
Thái độ: gdục lòng yêu thích bộ môn.
Chuẩn bị:
Tranh vẽ phóng to Hình 2.1 “Đại diện 1 số nhóm sinh vật trong tự nhiên”
Bảng phụ ghi nội dung trang 6 sgk.
Phương pháp: Đàm thoại + Trực quan + thuyết trình
Tiến trình dạy học:
KTBC:
Mở bài: Mỗi ngày, chúng ta tiếp xúc với các vật dụng, các cây, con vật khác nhau. Chúng bao gồm những vật sống và vật không sống. Vậy, vật sống khác vật không sống như thế nào ?
Phát triển bài:
Hoạt động 1: Nhận dạng vật sống và vật không sống.
M tiêu: pbiệt được vật sống và vật không sống qua các biểu hiện bên ngoài.
Tiến hành:
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung

Y/c hs: Hãy kể tên 1 số cây,con, đồ vật xung quanh ?
Gv ghi lại; Chọn đại diện: con gà và cây đậu.
Hãy th.luận nhóm trong 5’:
+ Con gà, cây đậu cần những đk gì để sống ?
+ Hòn đá (viên gạch, cái bàn) có cần có cần những đk như con gà, cây đậu để t.tại không ?
+ Con gà , cây đậu có lớn lên sau 1 thgian nuôi (trồng) hay không ? Trong khi hòn đá có tăng k.thước không ?
Treo Tranh vẽ phóng to ; Bổ sung hoàn chỉnh nội dung.
Đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung: kể tên cây, con, đồ vật cụ thể.


Thảo luận nhóm đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung:
+ Con gà, cây đậu cần thức ăn, nước uống để sống. hòn đá thì không cần…

I. Nhận dạng vật sống và vật không sống:Vật sống: con gà, cây đậu, … lấy thức ăn, nước uống, lớn lên, sinh sản.
Vật không sống: hòn đá, cái bàn, … không có các biểu hiện trên.

Tiểu kết: như vậy, vật sống có các quá trình như: lớn lên, sinh sản, …còn vật không sống thì không có các biểu hiện trên.
Hoạt động 2: Tìm hiểu đđiểm của vật sống, so sánh với vật không sống.
Mục tiêu: hs nêu được: đđiểm của cơ thể sống: có qtrình trao đổi chất để lớn lên, sinh sản, …
Tiến hành:
Hoạt động của giáo viên
Hđ của học sinh
Nội dung

Treo Bảng phụ ghi nội dung bảng trang 6, hướng dẫn học sinh cột 6, 7 cách hoàn thành bảng; Yêu cầu học sinh hoàn thành bảng theo hướng dẫn.
Yêu cầu học sinh đại diện đọc kết quả h.thành bảng.
Bổ sung hoàn chỉnh nội dung
Theo dõi cách làm, thảo luận nhóm đại diện pbiểu, nhóm khác bổ sung.
II. Đặc điểm của cơ thể sống:
Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) để tồn tại.
Lớn lên và sinh sản.

Tiểu kết: tóm tắc đặc trưng cơ thể sống.
Tổng kết: tóm tắc nội dung chính trên tranh.
Củng cố: Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi 1, 2 trang 6.
Dặn dò: nhóm hs chuẩn bị tranh ảnh về động vật sống trong các môi trường khác nhau (trên báo chí, lịch, …)
Rút kinh nghiệm:Tuần 1
Tiết 2
Ns:
Nd:

 Bài 2 Nhiệm vụ của sinh học

(((((((((
Mục tiêu:
Kiến thức:
Biết: kể được 1 số vd thấy được sự đa dạng của sinh vật tạo thành 4 nhóm: Động vật, thực vật, vi khuẩn và nấm .
Hiểu: phân biệt được nhiệm vụ của sinh học và thực vật học.
Vận dụng: cho vd các nhóm thực vật trong tự nhiên.
Kỹ năng: rèn kỹ năng, quan sát so sánh cho hs.
Thái độ: gdục lòng yêu thích lòng yêu thiên nhiên và bộ môn.
Chuẩn bị:
Tranh vẽ phóng to Hình 2.1 “Đại diện 1 số nhóm sinh vật trong tự nhiên”
Bảng phụ
[Ẩn quảng cáo]